Actievoorwaarden 'Maak kans op een jaar lang gratis Revitalizing Eye Cream t.w.v. € 160,00'.

De actie, ‘Maak kans op een jaar lang gratis Revitalizing Eye Cream t.w.v. € 160,00’, is georganiseerd door Blèzi Cosmetics B.V., gevestigd aan Saffierborch 22, 5241 LN in Rosmalen. Mochten er naar aanleiding van deze actie vragen zijn dan kun je contact opnemen met: info@blezi.com.

 • Door deel te nemen aan de actie ga je akkoord met deze actievoorwaarden.

 • Door deel te nemen aan de actie ga je akkoord met inschrijving voor de Blèzi nieuwsbrief. Je kunt je ten alle tijden afmelden voor deze nieuwsbrief.
 • De actie loopt tot en met 14 juni 2020 23.59 uur.
 • Blèzi Cosmetics B.V. maakt in week 25 de 3 winnaars bekend op haar Facebookpagina (www.facebook.com/blezicosmetics).
 • De winnaars ontvangen een e-mail van info@blezi.com. De winnaar dient hierop te reageren en persoonlijke gegevens te vermelden, je voor- en achternaam, adres en telefoonnummer.
 • De winnaar is zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste gegevens. Indien er gegevens ontbreken of incorrect zijn, komt de winnaar niet meer in aanmerking voor de prijs.
 • De gegevens die je met ons deelt worden eventueel gebruikt om je, onder andere door middel van een nieuwsbrief, kosteloos op de hoogte houden van onze producten, diensten en eventuele aanbiedingen. Indien je geen prijs stelt op het ontvangen van deze informatie kun je je op elk gewenst moment afmelden.

 • Blèzi Cosmetics B.V. verwerkt jouw gegevens alleen op een manier zoals de privacywetgeving toestaat.

 • Er is geen vervangingswaarde, wanneer de winnaar de prijs weigert. De gratis ontvangen Eye Cream's zijn niet inwisselbaar voor geld en mogen niet gebruikt worden voor de verkoop aan derden.
 • Er zijn geen kosten verbonden aan deelname van deze actie.

 • De winnaar ontvangt één jaar lang elk kwartaal één Revitalizing Eye Cream, dus vier in totaal. (1e Eye Cream wordt verzonden in week 26 - 2020, 2e Eye Cream in week 39 - 2020, 3e Eye Cream in week 52 - 2020 en 4e Eye Cream in week 13 - 2021)

 • Blèzi Cosmetics B.V. behoudt zich het recht deze actievoorwaarden en/of de prijs tijdens de actieperiode zonder opgaaf van reden te wijzigen.

 • Deze winactie is niet overdraagbaar aan anderen.

 • Medewerkers van Blèzi Cosmetics en Blèzi Business Partners zijn uitgesloten van de actie.

 • Er is geen maximum aan het aantal deelnames van deze actie.

 • Aan de uitslag van de actie kunnen geen verdere rechten worden ontleend en over de uitslag wordt verder niet gecorrespondeerd.

 • In gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien beslist Blèzi Cosmetics B.V.

 • Door deel te nemen aan deze actie geef je toestemming aan Blèzi Cosmetics B.V. om de bekendmaking van de winnaars in de publiciteit te brengen. Denk hierbij aan je naam die gepubliceerd wordt op Facebook.

 • Blèzi Cosmetics B.V. is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor verzending en transport van de gewonnen artikelen.

 • Minderjarige deelnemers hebben toestemming van hun ouders of voogd nodig om mee te kunnen doen aan de actie.

 • Bij het vermoeden van fraude of andere onregelmatigheden heeft Blèzi Cosmetics B.V. het recht om deelnemers uit te sluiten van de actie, niet tot het uitkeren van de prijs over te gaan of deze uit te keren aan een andere deelnemer en/of het recht op een prijs te laten vervallen.

 • © 2020, Blèzi Cosmetic B.V. Alle rechten voorbehouden.