1. Blèzi Cosmetics verwerkt de door een consument ("Consument") op de website van Blèzi Cosmetics verstrekte persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

het voeren van haar administratie; statistiek; het analyseren van het koopgedrag van de Consument, ook in combinatie met andere gegevens over de Consument die Blèzi Cosmetics in haar bestanden heeft; het voldoen aan wettelijke plichten.

2. Blèzi Cosmetics verwerkt ook het IP adres van Consument voor de administratie van haar website ("Website") en om het naleven van deze Websitevoorwaarden te controleren.

3. Voor zover persoonsgegevens worden gebruikt voor het doen van commerciële aanbiedingen, is Blèzi Cosmetics gerechtigd het elektronisch mailadres van Consument te gebruiken, behoudens voor zover Consument daar bezwaar tegen maakt.

4. Consument kan van zijn hierboven bedoelde recht op bezwaar gebruik maken door zijn bezwaar te sturen naar info@blezi.com.